Kisoroszi
2014.
oil on canvas, 60 x 80 cm
Starting price: 1500 €