Artézi Galéria

Kiállítási megnyitó

Benedek József képzőművész
VISSZASZÁMLÁLÁS


ARTÉZI Galéria Visszaszámlálás című kiállítása, 2021.

A kiállításon résztvevő művészek számos csoportos tárlatnak, így a B.L.Teremben rendezett kiállításoknak is részvevői voltak, melyek évente sorra kerülnek és immáron hagyományokat képeznek, a Renée kiállítások, szobor és szobrászrajz kiállítások, szabadtéri szobrászati tárlatok és fémművészeti kiállítások.
Felsőfokú (főiskolai, egyetemi) tanulmányokkal rendelkező alkotók, akik a múlt értékeinek alapos, mélyreható ismeretei talaján hozzák létre alkotásaikat, azokat az értékeket, melyek gazdagítják és tovább viszik a már létezőket.
A képzőművészeti alkotótevékenység leglényegesebb része, hogy az alkotói folyamatban egy új dolog születik, egy nóvum, egy plusz (+N). Eltérően a programozott folyamatoktól, rendszerektől, ahol mindig van egy X terv és van egy Y eredmény, a kettőnek egyeznie kell (Y=X). Két meghatározó rész játszik szerepet a képzőművészeti alkotások létrehozásában. Egyik azok a lelki, szellemi tartalmak melyek a művész egyéniségéből alakulnak, másik a sok-sok éven keresztül kialakult tudományágak, a művek eszköztárát képező ismeretek, - formatan, színtan, térrel kapcsolatok különféle ismeretek, az alkotói folyamatok idő dimenzióival kapcsolatosak.
Utóbbiak Az idő morfológiai felépítése, alaktana kiemelt részét képezték a kiállításokhoz kapcsolódó szimpóziumoknak. Egy időgömbként képzelhetnénk el ezt, melynek határfelülete - ahova a dolgok egy adott pillanatban eljutnak - a jövő irányába növekszik, előtte a jövő, mögötte a múlt értékei. Innen látható meg egy jövőbeni dolog, amiből egy-egy terv születik, ami a jelenben, az alkotói folyamatban létrejön, az a nóvum, ami tovább viszi az értékeket, majd a múlt értékei közé kerül, azokhoz melyek az alkotótevékenység talaját képezik. Az idő alaktana, morfológiai felépítése hozzájárul annak megértéséhez, hogy hogyan jönnek létre az értékek, mi azoknak a meghatározói, létrejöttüknek a feltételei, hol, és hogyan születnek azok.
Van egy technológiai része is a tevékenységnek, ide tartozik a megmunkált anyag ismerete is. Mindezek egymás kölcsönhatásában alakítják a létrehozott művet.
Az alkotói folyamatban meghatározóak a múlt képzőművészeti értékei, melyek létrejöttek a történelem folyamán (T), ezek legmaximálisabb ismerete nélkülözhetetlen, ugyancsak a genetikai úton örökölt, vele született tehetség (G). Ezektől függ a terv, az elképzelés minősége (X). Az alkotói folyamatban, mint már említettük létrejön egy nóvum, ami tovább viszi, gazdagítja a már meglévő értékeket. Mindezek meghatározóak az alkotótevékenység eredményében (Y). A fentiekből adódóan, összefoglalva azokat Y = (T x G) x X + N ahonnan Y a tevékenység eredményét, T a történelemben létrehozott értékeket, G a vele született genetikai úton örökölt tehetséget, a + N azt a nóvumot, a folyamat előtt nem létező pluszt jelenti ami az alkotó tevékenységben létrejön.
A jelen kiállításon résztvevő művész, B. Laborcz Flóra tér-rajzaiban a fém rudak, huzalok… révén a fogalmi ábrázolással szimbolikus tartalmakat hordozó motívumokat jelenít meg látszólag esetleges, de a kompozícióban a sugallni szándékozó homályos érzés kifejeződését szolgáló társításban.
Láthatóak Benedek József nagyobb méretű fa és kő plasztikája, melyek eredetét különleges struktúrák segítségével létrehozott gráfok, folytatólagos vonal alakzatok képezik, ezek egymást harmonikusan kiegészítő motívumokat, felületeket hoznak létre, térbe forgatva, komplementer formákat, folyamatokat alakítanak ki. Megtekinthető még színes nyomata, ahol egy alap egységből kiindulva csökkenő méretű és növekvő számú, részek alkotják a művet, egyfajta új perspektívát létrehozva.
Bohus Áron bronz plasztikája Életút című, körbe komponált spirális formája, illetve Fibonacci növekvő számsorait is felelevenítő plasztikája, valamint nagyobb méretű fa alapon kialakított egymást gazdagító bronz plasztikái. legkülönfélébb anyagokban és műfajokban dolgozik, gyakran a természetből, vagy a zenéből meríti inspirációit.
Glatz Marietta centrális, köralakú, és körbe komponált alakzatai egyéni sajátosságai, hogy azok a kör átlóját, a sirált és a kör formáját is tartalmazzák. Tudatosan tervezett és véletlenszerűen létrejött dolgokból alakítja műveit – mint vallja. Ajtó nyitva című zománcképe, függőlegesen tagolt és távoli tört színekkel, háttérből kiemelkedő élénk színű részletekkel, függőlegesen és átlósan tagoltan egyfajta mozgást is érzékeltetve ezáltal, valamint időben és térben közeli és távoli dolgokat is sejtetve.
Megtekinthető még a tárlaton Laborcz Monika kerámia portré kompozíciója Csillagkereső címmel. Formáit a csendes gömbszerű kontrasztos, átmenetek nélküli formák jellemzik.
Szemereki Teréz függőleges egységbe foglalt kerámia portréi, Napkeleti bölcsek, illetve spirálisan örvénylő körbe foglalt formák alakítják reliefjeit.
Láthatóak Széchy Beáta árnyalt színekben és tónusokban megkomponált négyzethálót alkotó sorozatai Január 6. I.III. címmel. csinált dolgok és már megcsinált dolgok változó egymás mellettiségéből alakítja műveit.

Benedek József képzőművész 2021. január


(Artézi Galéria, Budapest, 2021. február 6 – március 3.)