Artézi Galéria

NICOLAS SCHÖFFER (1912-1992), grafikai kiállítása 2015. december 5-én


NICOLAS SCHÖFFER KÉSEI IDŐSZAKA

Nicolas Schöffer munkásságában 1986-ban, jobboldali bénulását követően új fejezet kezdődött, amely szakított az azt megelőző időszak irányvonalával. Nemcsak a jobb kéz használatát váltja fel a bal, de a monumentális szobrok tervei helyett grafikákat kezdett készíteni. Tette ezt minden az akkor rendelkezésre álló eszközzel és technikával: filctollal, rajzsablonokkal, ollóval, ragasztóval, számítógéppel és fénymásoló gépekkel.
« Egy hullámzó, tekergő, túláradó, hajlékony, mondjuk ki: barokkos Nicolas Schöffer áll előttünk szemben a szögletes, derékszögeket kedvelő művésszel, amilyennek korábban megismertük. /.../ Véleménye szerint a művészi alkotásnak «a transzcendencia, a szublimáció, a lelki fejlődés irányába kell tartania az emberi intellektus bonyolult összjátékának és érzékenységének a bekapcsolásával». Ez lenne tehát a schöfferi barokk: a hatás elsőbbsége az anyaggal szemben. Nem az anyag tagadása, hanem annak kiterjesztése egyéb eszközökkel. »
(Jean-Louis Ferrier: Bevezetés a „Koreografikák és Számítógráfikák”-hoz)
1986-tól kezdve több ezer rajz született így 1992-ben bekövetkezett haláláig. A csoportelnevezések ugyanúgy Nicolas Schöffer leleményei, mint korábban a szobroké, olyan mozaikszavak, melyek a műalkotások legfőbb jellemzőit kapcsolják össze.

COREOGRAPHICS (Koreografikák)

A sorozatot 1986-ban kezdte, és a színes filctollal készített szabad vonalvezetésű, vagy rajzsablonok segítségével komponált rajzokat „Koreografikák” névvel illette, utalva ezzel arra a körülményre, hogy létrehozásukban nemcsak a kezének, de az egész testének is reszt kellett vennie.

ORDIGRAPHICS (Számítógrafikák)

Az új sorozathoz 1988-ban az első Apple-Macintoch számítógép rajzprogramját használta fel. A nyomtatott rajzokat minden esetben filctollal továbbfejlesztette, sokszor számos variánst hozva létre ugyanarra a struktúrára.

COLLEOGRAPHICS (Kollázsgrafikák)

1990-ben a balkéz-használatú grafikáit színes papírokból kivágott felületekből, és esetenként a Koreografikák sorozathoz hasonló módszerekkel szerkesztett „váz”-ból fejlesztette tovább.

ORDICOLLS (Szamítógépkollázsok)

1991-ben a számítógép segítségével előállított felületekből és színes papírokból kivágott formákból komponálta utolsó sorozatának munkáit, amit találóan Számítógépkollázsoknak nevezett el.Budapest, 2015. januáe 10.                                            Ágota Schöffer architect